For første gang har helsemyndighetene kartlagt nordmenns aktivitetsnivå. Totalt er over 3400 personer i alderen 20-85 år kartlagt, og resultatene er nedslående. Undersøkelsen fastslo at det store flertallet er for lite fysisk aktive. 

Kartleggingen er unik, siden en for første gang har brukt aktivitetsmåler sammen med spørreskjema. – Resultatet viser at bare en av fem er aktive i i tråd med Helsedirektoratets anbefaling om 30 minutters daglig fysisk aktivitet, sier professor Sigmund A. Anderssen ved Norges idrettshøyskole. 
– Til tross for at flere rapporterer at de trener, kompenserer det ikke for manglende aktivitet i hverdagen, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Noen funn
• 20 prosent oppfyller anbefalningen om å være i moderat fysisk aktiv 30 minutt hver dag
• 22 prosent av kvinner oppfyller anbefalningene, mot 18 prosent av mennene
• Aktivitetsnivået er relativt stabilt fra 20-årsalderen til 70-årsalderen
• Det er flere inaktive personer med lav utdanning
• Overvektige har et lavere aktivitetsnivå enn normalvektige
• Regionale forskjeller: Nord-Norge og Finnmark har gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå enn andre fylker i undersøkelsen
• Sesongvariasjoner: Nordmenn er mindre aktive om vinteren enn ellers i året
• Nordmenn er mer aktive i helgene enn på hverdagene

På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon, samt at du kan laste ned rapporten.