En forskergruppe i Ontario, Canada har fulgt befolkningen gjennom 9 år. For å finne ut om det er noen risiko forbundet med det å få manipulasjonsbehandling av nakken.

I litteraturen finner man beskrevet tilfeller hvor pasienter har fått slag etter at de har vært hos kiropraktor. Fenomenet er så sjeldent at det har nærmest vært umulig å forske på det, men fenomenet har fått svært mye, og ufortjent vil noen hevde, oppmerksomhet i enkelt land. Dette speiler nok blant annet den profesjonsstriden som har hersket mellom medisin og kiropraktikk.

At kiropraktikk er farlig for nakker er fremdeles det eneste medisinstudentene i Oslo lærer om kiropraktoryrket. Nå viser det seg at dette ikke har rot i virkeligheten. For mer informasjon se www.kiropratikk.no