De fleste som er gravide opplever å få vondt i rygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Smertebildet varierer, men mange føler at det går utover jobb og dagligdagse aktiviteter, og har behov for behandling og veiledning. Kiropraktikk er en behandlingsform som har blitt mer og mer populær for denne gruppen.

I dag er det rundt 60000 gravide i Norge (1). Selv om det å være gravid er verdens mest naturlige ting, er det mange plager som kan oppstå i løpet av svangerskapet. Kvalme, trøtthet og smerter i muskler og ledd topper statistikken. Rundt 50% av kvinner som er gravide har kombinerte korsrygg/bekkensmerter mens 20% har kun bekkensmerter/bekkenløsning (2).

Noen ganger blir plagene så ille at det går utover jobben. Blant kvinner i aldersgruppen 20-39 står gravide for 1/3 av alt sykefraværet. Studier viser at smerter i korsrygg og bekken er de vanligste årsakene til sykmelding (3).

Smerter fra inaktivitet og holdningsendringer
– Svært mange har vondt i rygg og bekken i løpet av svangerskapet. Det sier Monica Moland, kommunejordmor i Nore og Uvdal kommune. I tillegg er hun fagekspert og nettjordmor i babyverden.no, Nordens største nettsted for gravide og mødre. Hun mener de fleste gravide opplever å ha vondt i rygg, bekken og/eller symfyse i forbindelse med svangerskapet. I løpet av sine 29 år som jordmor har hun fulgt mange kvinner.

– Holdningsendring og den hormonelle påvirkningen kan gi smerter i rygg og bekken. Vektfordelingen endres, og hormonene gjør leddbånd mer elastiske. Likevel skal man ikke glemme at det kan være andre underliggende årsaker som bidrar til smertene, forteller hun.

Hun mener inaktivitet kan være en av de viktigste årsakene til smerter. Det å trene jevnlig før svangerskapet for å bli sterk i bekkenbunn og rygg, samt være mye i bevegelse under svangerskapet er viktig.

Hva burde gravide med smerter i rygg og bekken gjøre?
– I tillegg til å være i bevegelse, anbefales det også å redusere stressnivået. Dagens kvinner er ofte dobbeltarbeidende. Kvinner som jobber i omsorgs yrker/servicenæring har ofte store fysiske og psykiske belastninger på jobb. Mulighet til å velge eget tempo og kunne hvile ved nødvendighet burde være en kvinnerett når man venter barn. Noen ganger kan det være nødvendig med en sykmelding dersom arbeidspresset blir for stort. Av behandling kan det være lindrende med bassengtrening og fysioterapi. Selv har jeg ikke mye erfaring med kiropraktisk behandling av gravide men er blitt fortalt at dette kan være et godt tilbud, sier Monica.

Hun sier videre at hun er spent på forskningen som foregår innen kiropraktisk behandling av gravide.

– Det vil være fantastisk om forskningen viser seg at denne behandlingen kan være med på å bedre gravides rygg og bekkenplager, sier hun videre.

Retningslinjer anbefaler kiropraktikk
I 2008 ble det publisert tverrfaglige europeiske retningslinjer for diagnose og behandling av smerter i bekkenregionen. Retningslinjene anbefalte manipulasjon og kiropraktorbehandling av gravide med bekkensmerter (4).

I USA er det foretatt en stor studie der gravide ble spurt hva slags behandling de brukte for sine smerter i rygg og bekken. Behandlingene varierte fra yoga og massasje til akupunktur og kiropraktikk. Studien viste at pasientene var mest tilfreds med kiropraktorbehandlingen (5).

Norsk forskning på trappene
Selv om retningslinjene anbefaler kiropraktorbehandling, er det behov for mer forskning på gravide med smerter i rygg og bekken. Dette er det heldigvis tatt tak i. Ved Universitetet i Stavanger er det ansatt to kiropraktorer i stipendiatstillinger.

Inger Kjærman skal sammenligne effekten mellom manipulasjon og øvelser blant kvinner med bekkensmerter etter fødsel. Stefan Malmqvist derimot skal sammenligne effekten mellom manipulasjon og konvensjonelle metoder på behandling av rygg og bekkensmerter i løpet av svangerskapet samt forekomsten av svangerskapsrelaterte bekkenplager.

– Gravide med smerter i rygg og bekken er en forsømt gruppe. De trenger hjelp, og det er meget bra at kiropraktorene er på banen og forsker på dette området, sier jordmor Monica. Stipendiat Inger Kjærman og Stefan Malmqvist sier de er godt i gang med datainnsamling til pilotstudie, og de forventer at første artikkel blir publisert mot slutten av 2010.

– Det er et veldig spennende tema, og det er nødvendig å gi denne pasientgruppen mer oppmerksomhet. Vi håper vår forskning kan gjøre hverdagen enklere for gravide og nybakte mødre, forteller Inger Kjærman.