Historikk

Kiropraktikk betyr å utføre med hånd. En kiropraktor forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd. Metoden har som hovedmål å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

Stadig flere mennesker søker kiropraktorhjelp for sine lidelser. De utvidede rettighene for kiropraktorer av 01.01.06 gjør at du som pasienten kan gå direkte til kiropraktoren uten først å bli henvist av legen. Kiropraktoren er autorisert helsepersjonell, og er utdannet til å stille diagnoser, ta røntgenbilder og behandle nerve, muskel og skelettproblemer. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse på univeristetsnivå som er godkjent av norske myndigheter.

Kiropraktikk i Norge

Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922, og metoden har det meste av denne tiden vært betraktet som alternativ behandling. En viktig endring skjedde i 1988 da tittelen kiropraktor ble beskyttet, og utøvere måtte være autorisert og ha lisens i hht «Lov om helsepersonell» på linje med annet helsepersonell.

I dag betraktes kiropraktikk politisk og forvaltningsmessig som en moderne, kunnskapsbasert helseprofesjon som er integrert i det etablerte, offentlige helsevesen.

I følge forskriftene skal kiropraktoren stille diagnose basert på klinisk undersøkelse og røntgenundesøkelse. Man kan oppsøke kiropraktor direkte uten legehenvisning. Over 70% velger dette. Kiropraktoren kan ta egne røntgenbilder og eventuelt rekvirere røntgen og/eller spesialbilder (CT, MR, ultralyd etc) med full trygderefusjon av alle pasienter.

Du trenger nå ikke legehenvisning for å få refusjon fra trygdekontoret for kiropraktorbehandling. Det gis av Helfo refusjon for behandling. Dette endres på årlig basis. Pr. idag utgjør refusjonsandelen ca. 25% av egenandelen.

Kiropraktoren kan henvise deg til legespesialister, fysioterapeuter, røntgeninstitutt og sykehus. Kiropratoren kan sykemelde deg inntil 12 uker om nødvendig.

Undersøkelse

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Vi kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer.

Ved bruk av palpasjon (undersøker med hendene) finner man smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og betente sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan ogå gi symptomer fjernt fra hvor problemet sitter. Dette kalles «referert smerte».

Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig, som regel klarer kiropraktoren å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-skjelettsystemet. Dette gir kiropraktoren grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som grunnlag for tilrettelegging av behandling med hensikt å gjenopprette normal funksjon.

Klassiske ortopediske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerverotsaffeksjon (trykk på nerven som kan skyldes prolaps eller forkalkninger).

Kiropraktoren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling, uten forutgående legeundersøkelse. Ved mistanke eller røntgenfunn av underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging.

Røntgen undersøkelse

Åkraklinikken har det nyeste utstyret innen røntgendiagnostikk som er godkjent og underlagt offentlig forskrifter. Røntgen undersøkelse er ofte en naturlig del av en grundig undersøkelse hos kiropraktor.

Kiropraktoren er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Vi har eget røntgenutstyr som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter.

Etter behov har vi også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus.

Røntgen er viktig av flere grunner. Rent medisinsk er det nyttig for å bekrefte eller avkrefte patologi, dvs. Skade og underliggende sykdom. Røntgenbildene kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoskninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk. I tillegg til dette brukes bildene i den biomekaniske analysen av skjelett bevegelsesapparat. Denne analysen er viktig for valg av riktig behandling til deg som pasient.