Spørsmål og svar

Har jeg fått en utglidning?

En ryggskive kan ikke ”gli ut” fordi den er godt festet til ryggskivene. Bruskskiven består av tusenvis av små bruskfibre, som kan bli slitte (degenere) eller revne slik at det oppstår en lokal hevelse. Bruskskiven kan bule ut (protusjon), revne (prolaps), miste sitt vanninnhold og bli tynnere og derved irritere det omkringliggende vevet.

 

Hvorfor høres det et ”knekk” når kiropraktoren behandler meg?

Når kiropraktoren med hendene fører et ledd et lite stykke lengre enn man er i stand til ved egen hjelp overkommer man et vakum, som er i fleste ledd i kroppen. I leddkapselen er der gassbobler som består av forskjellig gasser. Når leddet blir ”løst” på litt lengre enn du selv klarer frigjøres disse gassboblene. Denne behandlingen ledsages ofte av et hørbart ”knekk”. Lyden skyldes altså ikke at knoklene ”skurrer” mot hverandre eller at noe rives i stykker, men derimot noe så udramatisk som gassbobler.

 

Kan jeg få kiropraktor behandling selvom jeg er gravid?

Under graviditet skjer det store forandringer i kroppen på kort tid. Ofte klarer kroppen og tilpasse seg disse forandringene godt, men i enkelte tilfeller er dette ikke så lett. Det kan for eksempel oppstå problemer som bekkenlåsning eller bekkenløsning. Det vil i slike situasjoner være nyttig å få en undersøkelse hos en kiropraktor.

 

Får man noe dekket av trygden ved å gå til kiropraktor?

Alle pasienter får trygderefusjon når de går til kiropraktor.  Takster for refusjon er 126 kr for førstegangskonsultasjon og 61 kr for påfølgende behandlinger.

 

Kan kiropraktoren sykemelde?

Ja. Kiropraktoren kan sykemelde deg inntil 12 uker ved behov. I tillegg kan han/hun henvise til legespesialist og fysioterapeut på lik linje med fastlegen.